Jesienne wykłady w plenerze czyli październikowe spotkanie z podleśniczym i dzielnicowym.

1233

„Przyrodę ogarnia jesień i jesiennie robi się we mnie i wokół mnie” – J.W.Goethe

W przepiękny październikowy dzień, prawdziwej polskiej Złotej Jesieni Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce spotkali się w leśniczówce z nadleśniczym Jarosławem Wróblewskim z Nadleśnictwa Dobieszyn oraz dzielnicową Aneta Ścisłowską. Celem wykładów było uświadomienie seniorom znaczenia lasów w środowisku człowieka oraz przybliżenie kwestii bezpiecznego wypoczynku w lesie i zasad przeciwpożarowych.
16 października Studenci UTW wyruszyli na plenerowe wykłady w pod wareckiej Leśniczówce. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich był poświęcona kwestii znaczenia lasów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, druga zaś bezpieczeństwu.

Na początek pan Jarek Wróblewski przekazał informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych. Następnie wykazał jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie oraz jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej w polskich lasów. Seniorzy mocno zaangażowani w prelekcje dzielili się również własnym spostrzeżeniami i doświadczeniami. Sami zadawali mnóstwo pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie minęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły tak chłonnych wiedzę seniorów.

Na zakończenie swojego wykładu leśniczy Jarek Wróblewski miło zaskoczył nasz Uniwersytet, przekazując dwa komplety pozycji książkowych wydanych prze Lasy Państwowe. Do Biblioteczki UTW trafiły: „ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu” , „Przewodnik Turystyczny” oraz „ 25 pytań o Puszczę Białowieską”. Drugi zestaw książek trafił w ręce przedstawicielek Klubu Seniora z Nowej Wsi „Czerwonego Jabłuszka” które również działają w UTW.

Podczas drugiego wykładu nasza Dzielnicowa Aneta Ścisłowska opowiadała o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych jakie w lesie obowiązują. Spotkanie było też okazją do rozmów o bezpieczeństwie na drodze, policjantka uświadamiała studentów UTW o zagrożeniach i korzyściach płynących z faktu posiadania odblasków, nie tylko poza obszarem zabudowanym. Ponadto policjantka po raz kolejny udzieliła ważnych porad jak nie stać się ofiarą oszustów stosujących metodę „na wnuczka czy policjanta”. Na spotkaniu szczegółowo omówiony został sposób działania sprawców i wskazane zagrożenia. Dzielnicowa przypomniała seniorom o aplikacji „Moja Komenda” jako narzędzie szybkiego kontaktu z policją, a w szczególności ze swoimi dzielnicowymi. Seniorzy bardzo aktywnie włączali się do rozmowy, wykazywali spore zainteresowanie i zaangażowanie, dzielili się własnymi doświadczeniami, zadawali pytania, na które dzielnicowa starała się szczegółowo i wyczerpująco odpowiadać. Na zakończenie Podleśniczy i Dzielnicowa otrzymali pamiątkowe podziękowania do studentów UTW za ciekawe wykłady i poświęcony czas.

Słoneczna pogoda i piękno lasu towarzyszyło nam przez cały czas naszego plenerowego spotkania. Po wykładach aktywni studenci znaleźli chwilę na ruch, a ścisłej mówiąc grę w ringo oraz na integrację się przy ognisku. Było pieczenie kiełbasek i kosztowanie jesiennych darów, które tak pieczołowicie panie przygotowały z myślą o nadchodzącej zimie. Miło było nam także gościć przy wspólnym stole spotkanego w lesie Księdza Grzegorza oraz Dyrektora CeSiR Mariana Górskiego.

Grażyna Jagiełło
Koordynator UTW w Warce