Funkcjonowanie obiektów CeSiR 30.05 – 02.06 2024

0
SIŁOWNIA 30.05.2024 / CZWARTEK / – nieczynne 31.05.2024 / PIĄTEK / czynne w godz. 8.00 – 21.30 01.06.2024 / SOBOTA / czynne w godz. 9.00 – 15.00 BASEN 30.05.2024...

Siłowania CeSiR wyposażona jest w sprzęt firmy HES.

Do dyspozycji mamy:

  • Maszyny: wieloprogramowa bieżnia i rowerki stacjonarne.
  • Ławeczki: płaską, skos górny, wolną regulowaną, rzymską i skos do brzuszków.
  • Wyciągi: brama wielofunkcyjna, maszyna na odwodziciele-przywodziciele, wyciąg górny, maszyna na czworogłowe-dwugłowe, twister, przyrząd Larry Scott
  • Obciążenia: Ogumowany zestaw hantli od 2 do 30 kilo, ogumowany zestaw ciężarów od 1.25 do 20 kg.
  • Rączki, stojaki, sztangi

CZYNNE

Poniedziałek godz. 8:00 – 21:30
Wtorek godz. 8:00 – 21:30
Środa godz. 8:00 – 21:30
Czwartek godz. 8:00 – 21:30
Piątek godz. 8:00 – 21:30
Sobota godz. 9:00 – 15:00
Niedziela nieczynne

 

KONTAKT – tel. 502 – 892 – 573

 

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w regulaminie siłowni.

REGULAMIN SIŁOWNI

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna na korzystanie z siłowni CeSiR.

OŚWIADCZENIE-RODZICÓW-DZIECI-KORZYSTAJĄCYCH-Z-SIŁOWNI

* W cenie karnetu 3 wejścia na basen po 45 min.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI CeSiR

1. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione
są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika.
Dowód opłaty bądź karnet należy każdorazowo okazać przy wejściu na siłownię.

2. Osoby korzystające zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu.

3. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

4. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju
sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym.

5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną
odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do
ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

6. Wstęp na siłownię zezwala się od 16 roku życia za dostarczeniem podpisanego
oświadczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego. / załącznik nr 1 do
regulaminu korzystania z siłowni/.

7. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i
spożywania alkoholu.

8. Ze względu na higienę zalecane jest używanie ręcznika, który kładziemy na
używane stanowiska do ćwiczeń.

9. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych
ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce
używane podczas ćwiczeń przedmioty.

10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania
bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z
którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt
pracownikowi siłowni.

11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych należy zapoznać
się z instrukcją użytkowania i obsługi danego urządzenia.
2 z 2

12. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze
obowiązkowa jest asekuracja drugiej osoby.

13.Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego
poprzez użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości szkody.

14. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy
lub rodzice.

15. Szkolne grupy, kluby sportowe, mogą korzystać z siłowni pod opieka
nauczyciela lub trenera.

16. Przed skorzystaniem z siłowni klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz
pozostałe mienie w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce.

17. Rzeczy wartościowe powinny być pozostawienie w depozycie
u pracownika siłowni. W pozostałym zakresie kierownictwo obiektu nie
odpowiada za rzeczy pozostawione w innych miejscach publicznie dostępnych
niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, miejsca te służą do
odstawienia rzeczy pod nadzorem klienta.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni
oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, siłownia nie odpowiada.

19. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Centrum Sportu i
Rekreacji w Warce.

Skip to content