Komunikat

544

Na podstawie zbiorczej rocznej oceny jakości wody sporządzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, zarządzający Krytą Pływalnią „Olimpic” informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych: 

  • sportowej
  • rekreacyjnej
  • systemów doprowadzenia i cyrkulacji obiegu nadaje się do kąpieli.

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań woda w nieckach basenowych spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)

Woda z niecek basenowych jest regularnie kontrolowana w cyklu miesięcznym zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem poboru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu. Oznaczane są parametry mikrobiologiczne oraz parametry fizykochemiczne.                                                                                                      Niniejszy Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.