Komunikat

526

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz prewencyjnymi działaniami na terenie Warki zawieszone zostają do odwołania wszystkie wydarzenia.

Ww. odwołanie wydarzeń obejmuje: wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe, których organizatorem jest Urząd Miejski w Warce lub jednostki organizacyjne gminy.

Zostały również zawieszone spotkania seniorów m.in. w  Klubach Seniora czy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 12 marca 2020 r. zostaje zamknięta na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu do odwołania pływalnia w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów do 25 marca 2020 r. zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki).

Powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców Warki.