Lista dzieci uczęszczających w Szkółce Pływackiej CeSiR

750

Poniżej zamieszczamy podział grup Szkółek Pływackich CeSiR.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu:
– 9 września / grupy wtorkowo-czwartkowe/
– 13 września / grupy poniedziałkowo-środowe/

LISTA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W SZKÓŁCE PŁYWACKIEJ CeSiR