Oświadczenie dotyczące basenu

1177

Drodzy Klienci!

Zgodnie z decyzją rządu otwarcie basenów jest możliwe od 12 lutego warunkowo na okres 2 tygodni.

W obecnej chwili prowadzone są prace technologiczne zdążające do uruchomiania basenu. Potrwa to około od 3-4 tygodni. Planowane otwarcie basenu około 15 marca.

Dyrektor CeSiR
Marian Górski