Otwarcie basenu przełożone na późniejszy termin

605

Ze względu na przedłużające się badania próbek wody basenowej, jesteśmy zmuszeni przełożyć otwarcie Krytej Pływalni z 12 września do momentu otrzymania wyników badań wody.

Prosimy o śledzenie stron CeSiR. Basen zostanie otworzony niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań o czy będziemy informować.