PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2018

1975

4 kwietnia po raz kolejny działacze klubów i przedstawiciele miasta spotkali się w Centrum Spotu i Rekreacji w Warce by podsumować sportowy rok 2018.

Na spotkanie przybyli reprezentanci Władz Miasta : Dariusz Gizka Burmistrz Warki, Jacek Gawroński – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele klubów działających na terenie miasta i gminy Warki. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności klubów w minionym roku, przedstawienie planów na najbliższą przyszłość i integracja sportowej społeczności.

Po oficjalnym otwarciu spotkania  przez Dyrektora CeSiR Warka Mariana Górskiego oddano głos przedstawicielom klubów sportowych. Kolejno referujący prezentowali najważniejsze założenia swojego klubu, przybliżali zgromadzonym specyfikę działania i przedstawili roczne sprawozdanie z działalności z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć zespołowych lub indywidualnych.

Zaprezentowali się:
– KS Warka –  Stanisław Sowiński i Kamil Witkowski
– UKS Emotion – Jacek Stefański
– UKS Olimpic  Warka –  Piotr Witan
– KS Start Pułaski Warka – Tomasz Grzegorek i Paweł Maciejewski
– WTS Warka – Andrzej Warda
– KS Pułaski Warka –  Jarosław Susik
– SWKS Warka – Witold Przybylski
– Klub Żołnierzy Rezerwy LOK – Tadeusz Orłowski

Następnie Burmistrz Warki podziękował wszystkim za szerzenie kultury fizycznej w środowisku wareckim, a także wręczył pamiątkowe statuetki za działalność sportową w minionym roku, wyniki i osiągnięcia a także za reprezentowanie naszego miasta w Polsce i świecie.

Podsumowując miniony rok należy zaznaczyć,  że wszystkie kluby w swojej działalności mocno stawiają na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Już dziś praktycznie w każdej dyscyplinie dzieci mogą się szkolić i uczestniczyć w rywalizacji sportowej. Budujące jest to, że młodych sportowców przybywa. To ważne do harmonijnego rozwoju sportu na wszystkich poziomach i budowania mocnych zespołów seniorskich i formy indywidualnych zawodników. Ponadto wsparcie finansowe jakie udziela miasto klubom, utrzymywanie na wysokim poziomie obiektów sportowych przez CeSiR, współpraca przy organizacji imprez między jednostkami, stowarzyszeniami i klubami sprzyja rozwojowi sportu w Warce i jego popularyzacji. Dzięki zaangażowaniu lokalnych klubów, całe rodziny aktywnie spędzają czas uczestnicząc w zawodach i wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.  Mamy nadzieję ze ta współpraca będzie nadal się tak prężnie rozwijać.

Wspólne spotkanie klubów i władz było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń i usprawnienia działalności w obszarach gdzie pojawiają się problemy. Mamy nadzieję że podjęte rozmowy przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy, podnoszenia świadczonych usług i skuteczniejszego szerzenia kultury fizycznej w wareckiej społeczności.