Rozpoczęto prace remontowe budynku CeSiR

724

25 kwietnia w CeSiR rozpoczęto prace remontowe w związku z realizacją zadania pt.: „Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce”, które obejmuje:
– termomodernizację elewacji z wymianą okien i drzwi
– budowę wentylacji mechanicznej na hali sportowej oraz budowę węzła cieplnego
– wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalację fotowoltaiczną

Obecnie w hali sportowej trwają prace demontażowe kanałów wentylacyjnych. W związku z powyższym:
– zajęcia sekcji sportowych: Siatkówka, Tenis Stołowy, Strzelectwo zostają zawieszone na czas trwania remontu w hali. Piłka Nożna będzie odbywać się na terenie Orlika.
Tańce, Muay Thai oraz wszystkie zajęcia Fitness odbywają się bez zmian w ”sali imprez”.
– boczne wejście do siłowni będzie NIECZYNNE – prosimy korzystać z wejścia głównego CeSIR.