Święto Strażaków na sportowo

1932

  4 maja 2019 roku na strzelnicy miejskiej w Warce druhowie z dwunastu OSP wzięli udział w rywalizacji strzeleckiej. Organizatorem zawodów był Burmistrz Warki, Oddział Gminy ZOSP RP, Centrum Sportu i Rekreacji oraz KŻR-LOK.

Już po raz trzynasty środowiska OSP gm. Warka mogły się integrować z okazji Św. Floriana, patrona strażaków. W pierwszej, sportowej części współzawodniczyli w zawodach strzeleckich. W drugiej zaś, odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu.

Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach. W pierwszej strzelano z karabinku kbk AK kal. 7,62 mm indywidualnie oraz drużynowo. Konkurencja druga polegała na pojedynku strzeleckim z wykorzystaniem karabinka sportowego kal. 5,6 mm do krążków metalowych, biathlonowch o średnicy 11 cm. Zabezpieczenie materiałowe i techniczne spoczywało na Biurze Mazowieckiego Zarządu Woj. LOK Warka oraz KŻR-LOK w Warce.

Burmistrz Warki Dariusz Gizka ufundował trzy nagrody zespołowe po tysiąc złotych w kwalifikacji generalnej, amunicję oraz posiłek plenerowy. Dyplomy, medale oraz dziewięć pucharów ufundował Dyrektor CeSiR Marian Górski. Obsługę logistyczną zabezpieczyli członkowie Zarządu oddz. gm. członkowie OSP Laski i Brankowa a obsługę na strzelnicy i sędziowanie zabezpieczyli członkowie KŻR – LOK.

Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddz. Gm. ZOSP RP w Warce Marian Górski, który przywitał insp. ppoż. Wydz. Miejskiego W. Kanarka, Komendanta Gminy H. Fudeckiego, R Gorgonia, K. Wilka z Prezydium Zarządu.

Zawody sędziowali: Marian Górski – jako sędzia główny, R. Chodór, prowadzący strzelanie, J. Traczyk, W. Gajewski, L. Puk, S. Woś, S. Kopewski, R. Sielski.

Wyniki XIII zawodów strzeleckich OSP

Karabinek kbk AK – indywidualne

 1. Łukasz Piekarniak OSP Piaseczno – 95 pkt
 2. Maciej Marcinkowski OSP Piaseczno – 94 pkt
 3. Piotr Bednarski OSP Michałów – 93 pkt
 4. Krzysztof Prokopczyk OSP Laski – 92 pkt
 5. Tadeusz Orłowski OSP Warka – 90 pkt
 6. Sławomir Słomski OSP Opożdżew – 89 pkt
 7. Andrzej Skrzypczak OSP Opożdżew – 88 pkt
 8. Kamil Stańczyk OSP Nowa Wieś – 85 pkt
 9. Kazimierz Fudecki OSP Michalczew – 85 pkt
 10. – 11. Adam Fruba   OSP Branków – 84 pkt
  Rafał Lech   OSP Konary – 84 pkt

Karabinek kbk AK – drużynowa

 1. OSP Piaseczno – 269 pkt
 2. OSP Opożdżew – 255 pkt
 3. OSP Michałów – 250 pkt
 4. OSP Konary – 231 pkt
 5. OSP Branków – 222 pkt
 6. OSP Warka – 214 pkt
 7. OSP Laski – 180 pkt
 8. OSP Gąski – 174 pkt
 9. OSP Nowa Wieś -168 pkt
 10. OSP Ostrołęka – 150 pkt
 11. OSP Michalczew – 124 pkt
 12. OSP Grzegorzewice – 115 pkt

Pojedynek strzelecki

 1. OSP Ostrołęka
 2. OSP Warka
 3. OSP Piaseczno
 4. OSP Opożdżew
 5. OSP Michalczew
 6. OSP Nowa Wieś
 7. OSP Konary
 8. OSP Branków
 9. OSP Michałów
 10. OSP Gąski
 11. OSP Grzegorzewice
 12. OSP Laski

KLASYFIKACJA GENERALNA (kbk AK + pojedynek)

 1. OSP Piaseczno 22 pkt ( 12 + 10)
 2. OSP Opożdżew 20 pkt ( 11 + 9)
 3. OSP Warka 18 pkt ( 7 + 11)
 4. OSP Konary 15 pkt ( 9 + 6)
 5. OSP Ostrołęka 15 pkt ( 3 + 12)
 6. OSP Michałów 14 pkt (10 + 4)
 7. OSP Branków 13 pkt ( 8 + 5)
 8. OSP Nowa Wieś 11 pkt ( 4 + 7)
 9. OSP Michalczew 10 pkt (2 + 8)
 10. OSP Gąski 8 pkt ( 5 + 3)
 11. OSP Laski 7 pkt ( 6 + 1)
 12. OSP Grzegorzewice 3 pkt ( 1 + 2)

Dyplomy, medale i puchary wręczał Tadeusz Sobieraj, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w towarzystwie sędziego głównego Mariana Górskiego Prezesa Zarządu Gm. ZOSP RP.

Prezes Zarządu Marian Górski oraz insp. W. Kanarek w imieniu Burmistrza i własnym podziękowali drużynom oraz złożyli życzenia z okazji Święta Strażaka.

Zarząd Oddz. Gm. ZOSP RP w Warce dziękuje Burmistrzowi Warki Dariuszowi Gizce, Dyr. CeSiR Marianowi Górskiemu, Jarosławowi Nowocielowi z Hurtowni Spożywczej z Grzegorzewic, Sławomirowi Grzędzie z zakładu masarskiego z Grabowa nad Pilicą, członkom KŻR – LOK. Za przygotowanie drugiej części zawodów, tj. spotkania integracyjnego, Zarząd dziękuje Komendantowi gminy Henrykowi Fudeckiemiu, druhnom i druhom z Lasek, druhom z OSP Branków i Warka.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Warce