Utrudnienia w CeSiR – przerwa w dostawie energii elektrycznej

61