Zapraszamy na Aktywne Lato w Warce!

2086

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z partnerami zapraszają dzieci z roczników od 2008r. do 2012r. do udziału w Aktywnych Wakacjach!

W wyznaczonych miejscach instruktorzy oczekiwać na dzieci będą od 2 lipca do 14 sierpnia, od wtorku do piątku tradycyjnie w godzinach 10:00–14:00

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, zapoznanie się z regulaminem umieszczonym na deklaracji oraz przestrzeganie go. Niedostarczenie wypełnionej karty będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Od 25 czerwca można pobrać i wypełnić kartę informacyjną w instytucjach organizujących zajęcia, jak również  dostępna jest w wersji elektronicznej, poniżej artykułu. Jedna karta obowiązuje we wszystkich instytucjach.

Deklaracja udziału w zajęciach do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w zajęciach i deklaracja

Zgody na udział w wyjazdach do pobrania (przyjmowane będą tylko w dniach zapisów na wyjazdy podanych na plakacie):

Zgoda na wyjazd do kina w Grójcu

Zgoda na wyjazd do Hotelu Sielanka nad Pilicą

Zgoda na wyjazd do Farmy Iluzji

Organizatorzy i partnerzy ”Lata w Warce”:

– Samorząd Miasta i Gminy Warka,
– Centrum Sportu i Rekreacji,
– Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej,
– Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna,
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Klub Fitness Forma,
– Klub Kajakowy Korek Warka,
– WTS Warka,
– KS Pułaski Warka,
– UKS Olimpic Warka,
– ABC Dziecka,
– Policja Warka,
– Stowarzyszenie Made In Bończa,
– Przystań na Winiarach,
– Pizzeria Biesiadowo,
– Kemping nad Pilicą,
– Hotel Sielanka nad Pilicą.