Zmiany organizacyjne na Strzelnicy Miejskiej

1297

Burmistrz Warki z dniem 1 listopada zawarł z Centrum Sportu i Rekreacji Umowę  Użyczenia i oddał  w bezpłatne używanie dla CeSiR nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warka o pow. 1,3043 ha położoną w Warce przy ul. Nowy Zjazd 8 wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej nieruchomości: parterowym budynkiem murowanym, parterowym budynkiem drewnianym, drewnianą altaną, osią strzelnicy o dł.100 m wraz z dwoma magazynami „bunkrami” znajdującymi się w obwałowaniu kulochwytu strzelnicy.

Nieruchomość została oddana w użyczenie na podst. Uchwały Nr XXI/144.20 Rady Miejskiej i będzie wykorzystana na prowadzenie działalności kulturalno – sportowej określonej w  Statucie CesiR w Warce. Umowa została zawarta na okres 20 lat i obowiązuje od 1 .XI 2020 do 31.X.2040 r.

CeSiR zobowiązany został do zawarcia umów użyczenia ze Stowarzyszeniem Warecki Klub Strzelecki z siedzibą w Warce oraz Mazowiecką Organizacją Wojewódzką LOK z siedzibą w Warszawie dla KŻR-LOK w Warce w celu realizacji ich celów statutowych.

Strzelnica Miejska organizacyjnie będzie podlegać pod Zespół Zewnętrznych Obiektów Sportowych CeSiR.

W budynku murowanym użyczonym KŻR-LOK zostanie wydzielone pomieszczenie biurowo-magazynowe w tym magazyn broni dla Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki co w perspektywie pozwoli na zlikwidowanie starych pomieszczeń drewnianych i zapewnienie w ten sposób bezpiecznego miejsca na przechowywanie broni i amunicji.

W związku z planowanym poszerzeniem wykorzystania budynku murowanego KŻR Dyrektor CeSiR zlecił sporządzenie aktualnej inwentaryzacji oraz wykonanie dokumentacji technicznej i remontowej pomieszczeń.

Rozpoczęty się prace mające na celu podłączenia pawilonu sportowego oraz obiektów na strzelnicy do kanalizacji miejskiej, CeSiR planuje we własnym zakresie przeprowadzić  remont łazienki na strzelnicy. Celem tego szybkiego remontu ma być dostosowanie łazienki do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Aktualnie z budynkiem KŻR korzysta KŻR – LOK , Klub Wędkarski, uczestnicy zawodów, docelowo będą też korzystali członkowie Stowarzyszenia WKS po wydzieleniu pomieszczenia biurowo-magazynowego.

CeSiR Warka