Bezpiecznie nad wodą

341
6 lipca na basenie w ramach akcji Lato w Warce odbyły się mini zawody pływackie, a także pokaz ratownictwa wodnego i pogadanka na temat bezpieczeństwa nad wodą. Dzieci podzielone na grupy odwiedzały 3 stanowiska: na pierwszym odbywały się gry, zabawy i konkurencje sportowe w wodzie, na drugim zaznajamiały się z technikami ratownictwa wodnego, zaś na trzecim uczyły się udzielania pierwszej pomocy, a także dyskutowały na temat bezpieczeństwa nad woda. To był aktywny dzień!

🤝Za pomoc w realizacji zajęć dziękujemy Pani aspirant Anecie Ścisłowskiej z wareckiego Komisariatu Policji, Wareckiej Drużynie WOPR, a także naszym instruktorom pływania Patrycji i Pawłowi!