Grafik zajęć w czerwcu i funkcjonowania obiektów CeSiR

948