Historyczne Lato w Warce

855

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z partnerami zapraszają dzieci z roczników od 2010r. do 2014r. do udziału w wakacyjnych zajęciach.

W wyznaczonych miejscach instruktorzy oczekiwać na zapisane dzieci będą od 6 lipca do 12 sierpnia, od wtorku do czwartku w godzinach 10:00–12:00. Wycieczki oraz zajęcia na Orliku odbywać się będą w wydłużonym czasie (patrz plakat).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji jest wcześniejsze zapisanie dziecka oraz dostarczenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty informacyjnej, zapoznanie się z regulaminem umieszczonym na deklaracji oraz przestrzeganie go. Niedostarczenie wypełnionej karty będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Od 28 czerwca można pobrać i wypełnić kartę informacyjną w „Dworku na Długiej”, jak również  dostępna jest w wersji elektronicznej, poniżej artykułu. Jedna karta obowiązuje we wszystkich instytucjach.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Z uwagi na nadal panujące zagrożenie epidemiczne udział we wszystkich z zajęć musi być poprzedzony zapisami.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” wyłącznie telefonicznie (tel. 48 667 22 70) oraz na Orliku na zajęcia, które są oznaczone gwiazdką (patrz plakat).

Zapisy na wszystkie zajęcia łącznie z wycieczkami będą otwierane w poniedziałki od godz. 9:00 w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego tygodnia zajęć (np. na zajęcia odbywające się od 6 do 8 lipca 2021 r. zapisy rozpoczną się 28 czerwca 2021 r., na zajęcia odbywające się od 13 do 15 lipca zapisy rozpoczną się 5 lipca 2021 r. itd.).

W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice są zobowiązani poinformować o tym fakcie Instytucję w której odbywają się dane zajęcia, aby z zajęć mogły skorzystać dzieci znajdujące się na liście rezerwowej.

Organizatorzy i partnerzy ”Lata w Warce”:
– Samorząd Miasta i Gminy Warka,
– Centrum Sportu i Rekreacji,
– Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej,
– Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna,
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Policja Warka,
– Kemping nad Pilicą,
– GRH Warka.