Inauguracja roku akademickiego UTW 2018/2019

1067

2 października po raz czternasty zabrzmiał hymn Gaude Amus na wareckim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jak co roku pierwszy wtorek października jest
bardzo ważny dla studentów UTW, którzy już co tydzień będą uczestniczyć w
wykładach i zdobywać nową wiedzę. Gośćmi tegorocznej inauguracji była pani
Teresa Knyzio z – ca Burmistrza Warki oraz pan Marian Górski – Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji .

Po wręczeniu dyplomów za ubiegły rok przez Dyrektora CeSiR, oficjalnie rok
akademicki 2018/ 2019 otworzyła z-ca Burmistrza, która skierowała do grupy
wiele ciepłych słów oraz wręczyła nowe legitymacje studenckie.
Następnie odbył się wykład inauguracyjny pt. „ 17 września 1939 r. – przyczyny
i konsekwencje”, który przygotował i przedstawi dr Remigiusz Matyjas..
Wykładowca przypomniał zdarzenia tak ważne dla historii Polski – 17 września
1939 r. oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granice Polski. Związek Radziecki
bez wypowiedzenia wojny zaatakował II Rzeczpospolitą, która na zachodzie od
1 września walczyła z hitlerowskimi Niemcami.
Krok po kroku zaprezentował szereg wydarzeń które przyczyniły się do takiego
przebiegu historii i pokazał słuchaczom jakie miało to konsekwencje w dalszym
rozwoju wojny. Był to interesujący i wartościowy wykład.
Przed studentami UTW nowy rok, nowe wycieczki, wyjazdy do teatru ,
projekty, które aktywizują i integrują naszą grupę, we wtorki wykłady, w piątki
aerobic 50 + oraz spacery z kijkami, integracja z grupami senioralnymi z naszej
gminy i Ziemi Radomskiej . Choć oficjalnie rok akademicki rozpoczęto 2
października to nasi najaktywniejsi studenci prężnie działali już we wrześniu. W
dniach 2 – 7 września uczestniczyliśmy w wyjeździe integracyjnym do
Szczyrku, zwiedziliśmy Wisłę, Żywiec, Cieszyn i piękny Beskid. Od 18 do 20
września nasi przedstawiciele dokształcali się w Emaus na szkoleniu Grup
Senioralnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 22 września
grupa 15 osobowa wzięła udział w Pikniku „Mazowsze Seniorom” – Aktywnie –
Zdrowo – Sportowo w Kozienicach, gdzie braliśmy udział w różnych
konkurencjach sportowych, na scenie zaprezentowaliśmy Jesienny Pokaz Mody.
28 września przedstawiciele UTW w regionalnej konferencji „Polityka
Senioralna na Mazowszu”, która odbyła się w Radomiu – dowiedzieliśmy się na

niej m.in. jak zdobywać fundusze na projekty. Członkowie UTW wystartowali
także z projektem „Teatr moja passa”, który realizuje w ramach Inicjatywy
Senioralnej. Obecnie tworzona jest grupa teatralna KOFEINA, z naszych
studentów, która chce zaangażować do aktywności nowych osób z miasta i
włączyć w swoje działania.
Przed nimi rok pełen nowych wrażeń i emocji, wierzymy, że będzie jeszcze
lepszy od poprzednich . Zapraszamy spragnionych wiedzy do wareckiego UTW
we wtorki godz. 10 , s. konferencyjna CeSiR.

Koordynator UTW w Warce – Grażyna Jagiełło