NIGHTSKATING już w piątek!

223
Ekipa Zarolkujemy wraca do Warki! Zapraszamy w piątek 23 czerwca na otwierający ten sezon Nightskating!
Zaczynamy od warsztatów roklarskich o godzinie 18:00 na parkingu przy CeSiR Warka, musimy dobrze się rozgrzać przed przejazdem! Warsztaty są BEZPŁATNE i nie obowiązują na nie zapisy.
Przejazd ulicami Waki rozpoczniemy punktualnie o 20:00! Start również parking przy CeSiR Warka.
Dla tych, którzy będą z nami pierwszy raz Nightskating to nocny, zorganizowany przejazd ulicami miasta, składający się z peletonu rolkarzy i rowerzystów, któremu towarzyszy najlepsza muzyka i świetna zabawa!
Przygotowaliśmy dla Was trasę o długości 10 km, która wygląda następująco:
START: CSiR Warka – Polna – Nowakowskiego – Obwodowa – Gośniewska – Krótka – Fabryczna – Puławska – Armii Krajowej – Polna – Cmentarna – Ciemieniowskiego – Jesienna – Dominikańska – Szwedzka – Gajewskiego – Lewandowskiej – Parkowa – Turystyczna – Myśliwska – Słoneczna – Ledóchowskiego – Puławskiego – Cmentarna – Polna – KONIEC: CSiR Warka.
Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem przejazdu (zamieszczonym poniżej), a także zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych na wydarzeniu, aby być na bieżąco.
Czas Zarolkować Warkę! Do zobaczenia!
Regulamin przejazdu:
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu).
3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela organizatora.
4. Udział w przejeździe jest bezpłatny.
5. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
7. Udział w przejeździe dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
8. Osoby chcące zakończyć udział przed oficjalnym zakończeniem, powinny opuścić trasę przejazdu.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach”.
12. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
14. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd, mogą zostać wykluczone z udziału w przejeździe lub przekazane policji.
16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania zgromadzenia i przejazdu.
20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w przejeździe jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
21. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.