Od 18/05/2020 nowe zasady funkcjonowania ORLIKA

2585

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce informuję, od dnia 18.05.2020 r. zostają wprowadzone nowe zasady funkcjonowania kompleksu boisk wielofunkcyjnych ,ORLIK‘ przy ul. Polnej 17

1) Kompleks boisk wielofunkcyjnych ,, ORLIK’’ czynny:
– poniedziałek – piątek w godz. 14.00 – 20.00
– sobota – niedziela w godz. 14.00 – 20.00

Informujemy, że na kompleksie boisk można przebywać do godziny 19.45.

2) Zostają wprowadzone 75 minutowe cykle treningowe po których nastąpi 15 minutowa przerwa na dezynfekcję urządzeń. ( przykład: 14.00-15.15 cykl treningowy)

L.p.

Cykl treningowy

Dezynfekcja

1.

14.00 – 15.15

15.15 – 15.30

2.

15.30 – 16.45

16.45 – 17.00

3.

17.00 – 18.15

18.15 – 18.30

4.

18.30 – 19.45

19.45 – 20.00


3)
Na terenie kompleksu sportowego w tym samym czasie może przebywać:
boisko do piłki nożnej 14 osób + 2 trenerów
boisko do koszykówki 14 osób + 2 trenerów

4) Zarządca będzie dokonywał weryfikacji według kolejności zgłoszeń ilości osób korzystających z kompleksu boisk celem bieżącego ustalenia przestrzegania zasad określonych w pkt. 3.

5) Zarządca zapewni środki do dezynfekcji rąk dostępne przy wejściu na kompleks sportowy ,,ORLIK’’. Osoby wchodzące oraz opuszczające obiekty obowiązane są do dezynfekcji rąk oraz sprzętu który ze sobą przyniosą.

6) na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego podczas ćwiczeń tj. minimum 2 metry.

7) Na obiekcie czynne będą tylko toalety. Szatnie będą nieczynne.

8) Korzystający z kompleksu sportowego nie mają obowiązku zakrywania twarzy


TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ORLIKU:

Na terenie Orliku będzie prowadzony “Wykaz osób korzystających z Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK ul. Polna 17 ″

Na podstawie przytoczonych przepisów prawa obowiązuje przestrzeganie zasad higieny i kontrolowana liczba osób korzystających z boiska sportowego.

Walcząc z koronawirusem, aby zatrzymać rozpowszechnianie się epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020/750) w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK ul.Polna 17 w Warce z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie CeSiR.