Zasady korzystania z Hali Sportowej od 18/05/2020

1359

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce informuje, że od dnia 18.05.2020r. zostają wprowadzone nowe zasady korzystania z hali sportowej.

1) Hala sportowa czynna:

  • Poniedziałek – piątek w godz. 15.30 -21.15

  • Sobota – niedziela – obiekt nieczynny

Informujemy, że na hali sportowej można przebywać do godziny 21.15.

2) Wejście na halę sportową zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę obiektu.

3) Zostają wprowadzone 75 minutowe cykle treningowe po których nastąpi 15 minutowa przerwa na dezynfekcję urządzeń. ( przykład: 15.30-16.45 cykl treningowy)

L.p.

Cykl treningowy

Dezynfekcja

1.

15.30 – 16.45

16.45 – 17.00

2.

17.00 – 18.15

18.15 – 18.30

3.

18.30 – 19.45

19.45 – 20.00

4.

20.00 – 21.15

21.15 – 21.30

4) Na terenie hali sportowej w tym samym czasie może przebywać:

  • 24 osoby + 2 trenerów

5) Zarządca będzie dokonywał weryfikacji ilości osób korzystających z hali sportowej celem bieżącego ustalenia przestrzegania zasad określonych w pkt. 4.

6) Zarządca zapewni środki do dezynfekcji rąk dostępne przy wejściu na halę sportową

7) Osoby wchodzące oraz opuszczające obiekt obowiązane są do dezynfekcji rąk oraz sprzętu który ze sobą przyniosą.

8) Na obiekcie czynne będą tylko toalety. Szatnie będą nieczynne.

9) Korzystający z hali sportowej nie mają obowiązku zakrywania twarzy.

 

Na terenie Hali Sportowej będzie prowadzony “Rejestr korzystających z Hali Sportowej CeSiR ul. Warszawska 45 ″

Na podstawie przytoczonych przepisów prawa obowiązuje przestrzeganie zasad higieny i kontrolowana liczba osób korzystających z boiska sportowego.

Walcząc z koronawirusem, aby zatrzymać rozpowszechnianie się epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020/750) w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z Hali Sportowej CeSiR w Warce z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie CeSiR.