Nowy monitoring wizyjny Kompleksu Orlik

386

W dniach 2-10 października.2023 na terenie Kompleksu Sportowego Orlik został zmodernizowany system monitoringu.

Nowy system Telewizji Przemysłowej CCTV składa się z rejestratora XVR umożliwiającego zapis z 8 kamer HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP, wyposażonego w 2 dyski 6TB przystosowane do zapisu ciągłego 24/7. Archiwum nagrań przewidziane jest na 1 miesiąc, następnie najstarsze nagrania będą nadpisywane. Teren boiska, skateparku i budynku monitorują kamery HDCVI o rozdzielczości 5MPx. Monitor LED zainstalowany w pomieszczeniu technicznym do podglądu obrazu z kamer i archiwum oraz konfiguracji systemu. Do części kamer wykorzystano  istniejące okablowanie koncentryczne, do pozostałych kamer wykonano nowego okablowania w rurach DVR ułożonych pod kostką brukową.

Kamery umieszczone w strategicznych miejscach na terenie Kompleksu Sportowego zwiększą bezpieczeństwo, bo dzięki monitoringowi można obserwować, co dzieje się w okolicy, a w razie potrzeby szybko zareagować na potencjalne zagrożenia (kradzieże, włamania, akty wandalizmu lub przemocy) Monitorowanie może również pomóc w zapobieganiu incydentom, ponieważ potencjalni sprawcy widzą kamery i wiedzą, że są obserwowani, przez co są mniej chętni do podejmowania różnego rodzaju działań zabronionych.