Postęp prac na pływalni

895

Podczas trwających na pływalni prac konserwacyjno-remontowych właśnie zostało wymienione już złoże filtracyjne w instalacji uzdatniania wody basenowej, co przyczyni się do poprawy jej jakości.

W trakcie prac okazało się, że dysze filtracyjne w zbiornikach instalacji (na zdjęciu) nie nadają się do dalszej eksploatacji i konieczna jest ich wymiana, bagatela ok. 400 szt. dysz. Szczęśliwie ten etap prac. jest już za nami.

Pozostaje jeszcze najważniejsza tegoroczna inwestycja na pływalni, wymiana centrali klimatyzacyjnej. Obecnie dokonano wyboru wykonawcy i jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Czas od podpisania umowy do zakończenia prac jest ustalony na 60 dni.

Dodatkowo w dalszym ciągu prowadzone są prace przy wymianie skorodowanych odcinków rur i inne drobne naprawy.

Przewidywany termin otwarcia krytej pływalni po przerwie remontowej planowany jest na koniec października br.