Prace remontowe na basenie podczas przerwy

711

Podczas wymuszonej przez epidemię przerwy w działalności Krytej Pływalni trwają cały czas prace konserwacyjno-remontowe. Zakres prac jest bardzo szeroki.

Do tej pory wymieniono skorodowane odcinki rur instalacji wodno cieplnej. Drugim bardzo ważnym zadaniem była wymiana złoża filtracyjnego w instalacji uzdatniania wody basenowej celem poprawy jej jakości. W dniu 20 października rozpoczęło się najważniejsze zadanie tj. wymiana centrali klimatyzacji na bardziej wydajna, energooszczędną i wypełnioną chologicznym czynnikiem chłodzącym. Inspektor nadzoru inwestorskiego P. Olech potwierdził dotacje centrali klimatyzacyjnej na obiekt basenu. Dostawa przebiegła bez uwag. Paczki, elementy z klimatyzacja były bez uszkodzeń.
Wykonawca przystąpił do montażu w pomieszczeniu docelowym docelowym.