Postęp prac podczas przerwy technologicznej na pływalni

907

Podczas wymuszonej przez epidemię przerwy w działalności i po wykorzystaniu przez pracowników zaległych urlopów, na krytej pływalni rozpoczęły się wcześniej niż zwykle prace konserwacyjno-remontowe.

Zakres prac jest w tym roku bardzo ambitny. Głównym zadaniem do wykonania jest wymiana centrali klimatyzacyjnej, na wydajniejszą, energooszczędniejszą i wypełnioną ekologicznym czynnikiem chłodzącym. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na jej wykonanie.

Następną zaplanowaną pozycją jest wymiana złoża filtracyjnego w instalacji uzdatniania wody basenowej, celem poprawy jej jakości.

Aktualnie prowadzone są prace przy wymianie skorodowanych odcinków rur instalacji wodno-ciepłowniczej i jak to przy takich pracach bywa, w miarę postępu robót okazuje się, że do zaplanowanych do wymiany odcinków rur ciągle dochodzą nowe.

O postępach będziemy informować na bieżąco.