Ślubowanie ratowników wodnych Wareckiej Drużyny WOPR

836

Na terenie Krytej Pływalni „Olimpic” w Warce w dniach 15.VII – do 17.XI odbył się kurs na ratownika wodnego zgodnie z zarządzeniem MSWiA. Do zajęć przystąpiło 25 osób.  Szkolenie prowadził Instruktor Ratownictwa Wodnego Ryszard Wojtunik z asystentem ze specjalnością Ratownictwa Wodnego Wiesławem Celarym. Egzamin 25 listopada z pozytywnym wynikiem zaliczyło 19 osób, a 1 osoba mam poprawkę z holowania manekina. Na bazie nowych ratowników powstała Warecka Drużyna WOPR pod kierownictwem Pana Ryszarda Wojtunika i jego zastępcy Pana Wiesława Celary. Zadaniem jej będzie dbanie o bezpieczeństwo obszarów wodnych na terenie gminy Warka i okolic zgodnie z ustawą MSWiA. Warecka drużyna zasiliła szeregi radomskiego WOPR. Patronem całego przedsięwzięcia były lokalne władze w osobie Burmistrza Warki, Pana Dariusza Gizki, Dyrektora CeSiR Mariana Górskiego oraz nowego Kierownika Pływalni Pana Roberta Szczepaniaka.

W dniu 11.12.2021 r. na hali sportowej CeSiR odbył się uroczyste ślubowanie i wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu ratownika wodnego, legitymacji, członków WOPR, identyfikatory oraz żółtych czepków. W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli: Dyrektor CeSiR Pan Marian Górski, Prezes Radomskiego WOPR Pan Grzegorz Skóra oraz Instruktor Ratownictwa Wodnego Pan Ryszard Skura. Obecnie na sali wykładowej CeSiR trwa Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy, w którym uczestniczą ratownicy Wareckiej Drużyny WOPR. Kurs prowadzi IZI-MED. Z Białobrzegów. Egzamin już 19.12.2021.