Spotkanie organizacyjne Szkółki Pływackiej CeSiR

787

Spotkanie organizacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży zapisanych na zajęcia szkółki pływackiej w sezonie 2019/20 odbędzie się na Krytej Pływalni „Olimpic”
7 października 2019 r. o godz. 18:00.