Stadion czynny od 04/05/2020 na nowych zasadach

1173

Od 4 maja zostaje otwarty Kompleks Lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej na poniższych zasadach:

Na terenie stadionu będzie prowadzony “Wykaz osób korzystających z Kompleksu Lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Nowy Zjazd 8″

Na podstawie przytoczonych przepisów prawa obowiązuje przestrzeganie zasad higieny i kontrolowana liczba osób korzystających z boiska sportowego.

Walcząc z koronawirusem, aby zatrzymać rozpowszechnianie się epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020/750) w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z Kompleksu Lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Nowy Zjazd 8 w Warce z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie CeSiR.