Strzeleckie Wakacje

1141

Zapraszamy na Strzeleckie Wakacje 2023 z CeSiR Warka i Sekcją Młodzieżową KŻR LOK Warka

 Zajęcia organizowane przy współpracy  CeSiR Warka i KŻR Warka, prowadzone będą przez instruktorów KŻR Warka na Strzelnicy Miejskiej i Ośrodkach CeSiR w godzinach 9.00 – 14.00. Zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Od osób nie należących do Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego.

Zajęcia obejmować będą strzelectwo i przygotowanie ogólnorozwojowe (bieganie, pływanie, siłownia, gry zespołowe).

Na Otwarte Treningi obowiązują zapisy do 2 dni przed  zajęciami (ilość miejsc ograniczona).

Zapisy i informacja pod numerem telefonu 601-360-728 Robert Sosnowski.

Harmonogram:

26-27.06.2023 w godzinach 10.00 – 14.00 Wakacje z KŻR dla dzieci i młodzieży 13-18 lat – Otwarta Strzelnica – obsługa broni – nauka strzelania

11.07 – Otwarty Trening Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka

16.07 – Otwarte Zawody Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka

25.07 – Otwarty Trening Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka

1.08 – Zawody Otwarte dla dzieci i młodzieży organizowane przez  Młodzieżową Sekcję Strzelecką KŻR LOK Warka – Uczczenie Wybuchu Powstania Warszawskiego

10.08 – Trening Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka

20.08 – Zawody międzysekcyjne młodzieży

28.08/29.08 – Pożegnanie Wakacji – Noc na Strzelnicy Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KŻR LOK Warka