UTW na Sejmiku Senioralnym woj.mazowieckiego

838

 „Bezpieczeństwo osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego” to główny temat CZWARTEGO  MAZOWIECKIEGO SEJMIKU SENIORALNEGO.

7 czerwca 2019 r. studentki z wareckiego UTW brały udziały w  IV Mazowieckim Sejmiku Senioralnym. W Teatrze Rampa wszystkich zgromadzonych przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z kierownictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksandrem Kornatowskim, p.o. dyrektora, oraz , zastępcą dyrektora, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej.  Uczestnicy piątkowego spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest przemoc, jak jej unikać i gdzie szukać pomocy w chwilach zagrożenia.

Sejmik senioralny już na stałe wpisał się do kalendarza imprez integrujących środowisko seniorów z całego Mazowsza. W tym roku w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele gminnych rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To nie tylko okazja do integracji, ale przede wszystkim do spotkań z ekspertami i podejmowania dyskusji na ważne dla seniorów tematy. To ważna inicjatywa zwłaszcza, że co piąty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem (65+), a według prognoz, w perspektywie kolejnych 20 lat, ludzi w starszym wieku będzie przybywało. Dr. Krzysztof Martyniak z Instytutu Socjologii UW mówił o godności seniora, poczuciu sprawiedliwości ,w wykładzie „Nie chcę być przeźroczysty”. Zapoznaliśmy się z nowymi programami pilotażowymi m.in. tele – opaską, kopertą życia..

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, przedstawili i omówili narzędzia komunikacji elektronicznej „Moja Komenda” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wzięli również udział w panelu dyskusyjnym wspólnie z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Notarialnej oraz Urzędu Kontroli Konsumentów i Konkurencji. Podczas rozmów poruszono m.in. problem oszustw dokonywanych na osobach starszych, w tym metody manipulacji stosowane przez oszustów oraz sposoby zapobiegania i ochrony przed staniem się ofiarą w tej kategorii przestępstw. Uczestnicy bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, a przedstawiciele instytucji biorących udział w panelu udzielali porad na zgłaszane problemy; jak zabezpieczyć majątek, akty notarialne – co jest dla nas najlepsze, umowy darowizny dożywotnie, pozbawienie zachowku, wydziedziczenie… .

Na zakończenie trio z Targówka przypomniało nam piosenki z lat młodości przy których śpiewała cała sala, m.in. „Złamano już tyle serc”, „Przebacz mi mamo”, „Goodbye my love goodbye ”…

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli środowisk senioralnych z terenu Mazowsza. Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, uwzględniając tematykę i aktywny udział uczestników, wpisuje się w obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Przedstawicielki wareckiego UTW – Krystyna Pączek, Grażyna Jagiełło oraz Halina Fruba z UTW i Klubu Seniora Czerwone Jabłuszko z Nowej Wsi przekazały w swoich grupach cenne informacje zdobyte na Sejmiku.

UTW Grażyna Jagiełło