Wielkanocne spotkania seniorów działających w CeSiR

655

Tradycyjnie przed ważnym dla katolików Świętem Wielkiej Nocy, w Klubach Seniora odbywają się spotkania przy jajeczku. Seniorzy zapraszają Władze Miasta oraz osoby z którymi współpracują by wspólnie świętować przy Wielkanocnym stole.

Od początku kwietnia wśród seniorów trwały entuzjastyczne przygotowania do świątecznych spotkań. Seniorzy z zapałem szykowali wielkanocne ozdoby, tradycyjne polskie potrawy i ciasta. Wymieniali się wiedzą, przepisami i chwalili zdolnościami kulinarnymi. Wielkanocne spotkanie to przede wszystkim mały poczęstunek i składanie sobie wzajemnie życzeń, to mała namiastka świąt, spędzana wśród rówieśników i z osobami, z którymi dzieli się radości i troski.

Spotkania „przy jajeczku” rozpoczął 5 kwietnia Warecki Klub Seniora „RADOŚĆ z ŻYCIA”. W sali imprez CeSiR seniorzy gościli Wiceburmistrz Warki – p. Teresę Knyzio i p. Dyr. CESIR-u, Mariana Górskiego oraz  przedstawicieli zaprzyjaźnionych Klubów – Uniwersytetu Trzeciego Wielu i Klubu Złotego Wieku. W miłej atmosferze degustowali świąteczne potrawy i składali sobie wzajemnie życzenia.

12 kwietnia na spotkanie świąteczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaproszenie przyjęli i przybyli: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, Dyrektor CeSiR-u Marian Górski, Asp. Aneta Ścisłowska z wareckiej KP, Agnieszka Łeszczyńska ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A oraz reprezentanci z dwóch zaprzyjaźnionych Klubów Seniora: „Radość z życia” i Klubu Złotego Wieku.
Wszystkich  powitała  Prezeska UTW  – Krystyna Pączek. Włodarze Warki skierowali do Seniorów kilka słów podkreślając jak ważne na co dzień jest pielęgnowanie tradycji świątecznych, a także złożyli wszystkim zebranym spokojnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. Potem było już smacznie, gwarnie i wesoło, jak to zazwyczaj na takich spotkaniach bywa. Nie zabrakło też „Zajączka”, który obdarował zebranych świątecznym suwenirem.

Cykl świątecznych spotkań zakończyli 14 kwietnia seniorzy Klubu Złotego Wieku.  Wspólnie z vice Burmistrz p. Teresa Knyzio , p. Dyrektor CeSiR Marian Górski, przedstawicielami z UTW i WKS „Radość z życia”  spotkali się by wspólnie świętować zbliżające się Święta Wielkiej Nocy. Tym sposobem tradycyjnemu świątecznemu „Jajeczku” w wareckich klubach seniora stała się zadość.