Zgłoszenia do WLH – edycja 2023/24!

573

Zapraszamy drużyny do składania zgłoszeń do Wareckiej Ligi Halowej. W tym sezonie odbędzie się edycja turniejowa, w której weźmie udział 7 drużyn. Do 17 listopada prosimy o wpłatę I raty wpisowego i dostarczenie karty zgłoszeniowej. Szczegółowe informacje w regulaminie zawodów dostępnym poniżej:

WARECKA LIGA HALOWA – REGULAMIN 2023-24
Załącznik 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY
Załacznik 2 – Oświadczenie rodzica