45-lecie Klubu Złotego Wieku

1512

Ponad 200 osób przybyło na uroczystości, które odbyły się w sali imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Zaproszone Kluby seniora przybyły aby zaprezentować swoje talenty ,złożyć życzenia jubilatom, potańczyć i miło spędzić czas w towarzystwie rówieśników.

W tym roku na przeglądzie zaprezentowało się 14 klubów i stowarzyszeń senioralnych z ziemi radomskiej i grójeckiej. Honorowi gośćmi byli: pan Dariusz Gizka – Burmistrz Warki, pani Teresa Knyzio – z-ca Burmistrza Warki, pan Andrzej Zaręba – Dyrektor Dworku na Długiej, członek Zarządu Rady Powiatu oraz  pan Marian Górski – Dyrektor CeSiR . Pięknie udekorowana sala oraz eleganckie stroje stwarzały atmosferę ważnego wydarzenia, tak Klub Złotego Wieku działa już 45 lat.

A oto krótka historia klubu.

Kroniki miejskie odnotowały, że pierwsze , założycielskie zebranie Klubu odbyło się 7 lutego 1974 roku. Inicjatorem powołania Klubu Złotego Wieku w Warce był pan Tadeusz Kulawik – ówczesny naczelnik miasta. Jak sam wspomina –  w ramach ożywionych wówczas kontaktów „ojców miast” podpatrzyłem ten w podwarszawskim Milanówku. Na pierwsze spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób „wcześniej” urodzonych – już wtedy wiedzieliśmy, że pomysł był trafiony.  Oto skład powołanej pierwszej Rady Klubu:

Przewodnicząca – Aleksandra Lewandowska

Z – ca przewodniczącej – Alfons Marchewka

Księgowa – Wanda Gadomska po jej odejściu Józef Tymiński

Sekretarz – Wiktoria Barkowska

z-ca sekretarza – Stanisław Jagiełło

Klub był sponsorowany przez Włodarzy Miasta oraz zakłady pracy MWW, FUM, GS, Browar Warka.  Siedzibą Klubu Złotego Wieku był Międzyzakładowy Klub Prasy i Książki „Ruch”, mieszczący się w siedzibie OSP. Odtąd w każdy czwartek tygodnia emeryci i renciści spotykali się przy herbacie aby wspominać, rozmawiać i bawić się. Klub organizował wycieczki turystyczne bliższe i dalsze „ w Polskę”

I tak przez te 45 lat emeryci, renciści „Wcześniej Urodzeni” spotykają się w Warce, a  od 1991 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w każdy czwartek tygodnia. Spotykają się z ciekawymi ludźmi, na występach artystycznych, wycieczkach, pogadankach o historii, spotkaniach z zaprzyjaźnionymi Klubami Seniorów z Radomia, Zwolenia, Kozienic, Pionek, Garbatki, z Klubami Seniora z gminy Warka i powiatu grójeckiego.

Przez pierwsze lata działalnością Klubu zajmowała się „Ciocia Ola” – pani Aleksandra Lewandowska –nieoceniona animatorka kultury, instruktor KO w MWW . Organizowała wycieczki po Polsce, wyjazdy do teatru do Warszawy. Jej długoletnim zastępcą został emerytowany pracownik FUM pan Stanisław Jagiełło,

1985  – 1993 r. przewodniczącym był  – Stanisław Jagiełło wraz z Marią Rakowską, Haliną Wolną. Kontynuowane były wycieczki, wyjazdy do teatru, ale także organizowana była pomoc dla potrzebujących.

1993 – do 2007 –  Przewodniczącą była Maria Traczyk – to podczas Jej działalności nasz Klub rozpoczął współpracę w wieloma Klubami zrzeszonymi w Ziemi Radomskiej takimi jak: Radom, Garbatka- Letnisko , Zwoleń, Pionki, Czarnolas i do tej pory Klub wyjeżdża na przeglądy piosenek i bale. Pani Maria Traczyk wrażliwa na krzywdę nie szczędziła czasu dla nikogo.

W latach 2001 – 2003 Klub podzielił się na dwie grupy – jedna pod przewodnictwem Marii Traczyk, druga Teresa Skrobisz . W tym czasie członkowie Klubu mieli troszkę inne priorytety i trudno im było dojść do wspólnego porozumienia dlatego postanowili spotykać się w swoim gronie i w inne dni. To był również czas występów słynnych WARWINEK / taką nazwę przybrała druga grupa/

od 2007  do 2013 – przewodnicząca Helena Krawczyk,  która bardzo dbała o sprawy  Klubu ,  gospodarna. Jedyna w swoim rodzaju z humorem i przyśpiewkami, którymi częstuje nas przy każdej okazji .Nasza Helenka zawsze radosna i przyjazna każdej spotkanej na swojej drodze osobie.

0d marca 2009 roku Klub Złotego Wieku to ponownie jedna silna grupa.

W latach  2013 – 2014  przewodniczącą była Teresa Skrobisz, w tym czasie wielkim powodzeniem cieszą się wyjazdy do zaprzyjaźnionych Klubów  regionu radomskiego

W latach 2014 r. –  2016  przewodnicząca – Janina Jakubowska, to okres działalności wraz ze Stowarzyszeniem WARKA, powstaje logo Klubu, pierwsze Seniorady, gdzie grupa realizuje projekty, zaczyna się współpraca z grupami z gminy i powiatu grójeckiego.

W 2018 r – z Klubu odchodzi kilka osób tworząc nowy Klub – Warecki Klub Seniora Radość z życia

Od 2016 roku do dnia dzisiejszego Przewodniczącym jest Zbigniew Sabała. Klub działa prężnie, liczy ponad 60 osób, jest to czas częstych wyjazdów do zaprzyjaźnionych Klubów na terenie powiatu, pisanie projektów, prace społeczne na terenie Muzeum Kazimierza Pułaskiego, a od 2013  Klub współorganizuje Przegląd Piosenki Seniora w Warce.

Od roku 1995 opiekunem Klubu jest Grażyna Jagiełło z wareckiego CeSiR / wnuczka pana Stanisława/. Wspiera działalność Klubu na różnych płaszczyznach, pomaga w sprawach organizacyjnych.

Przez te czterdzieści pięć lat ogromną pomoc materialną i organizacyjną piastują również kolejni Włodarze Warki oraz Samorząd Miasta i Gminy, seniorzy otrzymują dofinansowania do transportu na wycieczki oraz organizacje Przeglądu Piosenki Seniora . Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi Dariuszowi Gizce, Pani v-ce Burmistrz Teresie Knyzio, Panu Marianowi Górskiemu Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji  za szczególne względy jakimi Państwo darzycie nas – osoby starsze. Zawsze możemy na Państwa liczyć za co z całego serca  dziękujemy.

Mijają lata… 45, tak było i tak jest.. w każdy czwartek tygodnia w wareckim Klubie Złotego Wieku seniorzy spotykają się , aby powspominać, bawić się i zapomnieć o nieubłaganie mijającym czasie.

Podczas uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 21 września były życzenia, prezenty i wiele niespodzianek. Władze miasta wraz z życzeniami przygotowały dla Jubilatów czek o dość wysokim nominale. Od innych Klubów suweniry a nawet piosenki specjalnie ułożone na tą okoliczność. Następnie kolejną część wydarzenia – VII Przegląd  Piosenki Seniora Warka 2019  otworzył uroczyście pan Dariusz Gizka – Burmistrz Warki. Wystąpiły zespoły z następujących grup; Stowarzyszenie Seniorów „ BARWY ŻYCIA” z  Pionek, ”POGODNA JESIEŃ” ze Zwolenia ,Klub Seniora  „SOBÓTKA” z  Czarnolasu, Klub Seniora  „WRZOS”  z Garbatki  Letnisko ,Klub  Seniora przy Domu Kultury w Zwoleniu ,Klub Seniora „ KONTRAST” z Pionek ,Klub  Seniora „PÓŁBORZANKI „z Augustowa, Klub Seniora „RELAKS” z Kozienic ,Klub Seniora „SYCYNA” z Sycyny, Klub Seniora „PROMYK NADZIEI” z Pionek, Gminny Klub Seniora „ALE BABKI” z Jedlni Letnisko, Zespół MELODIA z Magnuszewa, Stowarzyszenie „ZACISZNA PRZYSTAŃ z Grabowa na/Pilicą oraz Jubilaci  KLUB ZŁOTEGO WIEKU Z WARKI.

Przewodniczący KZW Zbigniew Sabała podziękował wszystkim za obecność, prezenty i zaprosił na gorący obiad. Zabawa integracyjna stworzyła możliwość szampańskiej zabawy oraz miłe spędzenie czasu do późnych godzin wieczornych.

Ostatnie miesiące w wareckim Klubie Złotego Wieku, były dość aktywne. Niespełna trzy tygodnie po jubileuszu – 45 lecia istnienia seniorzy ponownie zagościli w sali Centrum Sportu i Rekreacji .Tym razem na zakończenie projektu „Śpiewaj, bo śpiew to radość”, który realizowany był od maja. Dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek działaj Lokalnie Stowarzyszenie W.A.R.K.A. oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Grójcu, Gminy Jasieniec i Lokalnych Partnerów. Seniorzy zyskali środki na warsztaty wokalne i nowe stroje sceniczne zaprojektowane przez jedną z seniorek –  Jadwigę Cyngot. Jednym z głównych celów projektu była także aktywizacja lokalnej społeczności i to z pewnością się udało. 12 października na wielki finał przybyło ponad 150 osób w tym chóry z powiatu grójeckiego, które również miały szansę wyjść na scenę . Seniorzy pokazali, że wiek to tylko cyfra i nie jest przeszkodą by tryskać energią i czerpać radość z życia. To właśnie podczas takich imprez widać najlepiej, że będą osobą 60 + można być aktywnym, tryskać humorem, a najlepszym humorem na starość jest wspólna zabawa, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Na koniec można już tylko dodać, że jesień życia jest piękna, bogata w kolory, a integracja jest bardzo ważną częścią życia każdego człowieka.