Ulepszamy infrastrukturę CeSiR

485

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu ,, Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą: ,,Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych”

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 81 000,00 złotych.                                            PFRON dofinansuję realizację projektu do łącznej wysokości 64 800, 00 złotych.

W ramach  dostępności architektonicznej wymienione zostaną drzwi wejściowe do budynku CeSiR na automatyczne rozsuwane w ilości 2 sztuk.

W ramach dostępności informacyjno – komunikacyjnej zakupione zostaną systemy wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, dotykowy plan obiektu, tablica informacyjna zapisana alfabetem Braille’a oraz tabliczki tyflograficzne na drzwi wewnątrz budynków.