VI przegląd piosenki seniora – Warka 2018

1537

29 września w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce odbyło się spotkanie integracyjne zaprzyjaźnionych grup senioralnych. Powód był iście ważny dla seniorów, ale i dla każdego Polaka. „100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości” stała się motywem przewodnim tegorocznego Przeglądu Piosenki Seniora.

Przegląd Piosenki seniora to wydarzenie, które co roku integruje środowisko senioralne w naszym regionie. Po Warki przybywają kluby z okolicznych miejscowości m.in. Pionek, Zwolenia, Kozienic by wspólnie z wareckimi grupami wymieniać się doświadczeniami i aktywnie spędzać czas w gronie rówieśników.
Tegoroczna edycja przeglądu została poświęcona uczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, stad też na scenie dominowały piosenki o charakterze patriotycznym.

Zaproszeni goście po dotarciu do CeSiR Warka i wejściu do Sali Imprez gdzie odbywał się przegląd, zajmowali pierwsze miejsca w rzędach by mieć najlepszy widok na „scenę” i występujące grupy. Jak co roku Włodarze Miasta nie zawiedli i zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Miasta – Dariusz Gizka , z-ca Burmistrza – Teresa Knyzio oraz Dyrektor CeSiR – Marian Górski . Po serdecznych powitaniach rozpoczął się przegląd piosenki, który oficjalnie otworzył Burmistrz Warki. Jako pierwsi wystąpili gospodarze – Klub Złotego Wieku z Warki, działający w CeSiR. Pod kierunkiem muzycznym Tadeusza Nogajskiego zaśpiewali : „Hymn dla Polski, „Zaszumiały łany zbóż” i „Pałacyk Michla”. Następnie zaprezentowały się zespoły : z Pionek „Barwy życia” i „Promyk nadziei” ; ze Zwolenia „Pogodna jesień” i Domu Kultury , z Kozienic „ „Złota jesień” i „Relaks”; z Sycyny „Sycyna” ; z Augustowa „Pólborzanki ; z Czarnolau „Sobótka” ; z Garbatki – Letnisko „Wrzos”. Każda z grup senioralnych zaprezentowała dwie piosenki. Wysłuchaliśmy , min. „Marsz obozowy, „Ułani”, „Ojczyzna” , „Ukochana moja ziemio”, „Balladę powstańczą” , „Hymn Sybiraków”, „Rodzinny dom”, „Jak długo w sercach naszych”, „A jeżeli nie wrócę”, „Orzeł”.

Miłym akcentem podczas ceremonii było uhonorowanie dwóch pań, które czynnie działają przez 25 lat w Klubie Złotego Wieku. Pamiątkowe dyplomy wręczył pan Dariusz Gizka i pani Teresa Knyzio.

Po zakończeniu części artystycznej i podziękowaniach, prezes KZW Zbigniew Sabala zaprosił wszystkich na gorący posiłek i wspólną zabawę. Seniorzy bawili się, wymieniali doświadczenia i mile spędzili ten wieczór.

Seniorzy składają podziękowania dla Burmistrza Warki Dariusza Gizki, z- cy Burmistrza – Teresy Knyzio i Dyrektora CeSiR – Mariana Górskiego za pomoc w zorganizowaniu przeglądu i wsparcie przy wszelkich przedsięwzięciach klubu.

Klub Złotego Wieku w Warce liczy 44 lata, obecnie działa jako sekcja CeSiR – zapraszamy seniorów na spotkania w każdy czwartek o godz. 11.00 w Sali Imprez.