Bal charytatywny dla „Szlachetnej Paczki”

492

20 listopada w ramach działalności Klubu Złotego Wieku, działającego w Centrum Sportu i Rekreacji ponownie zabrzmiała wesoła i skoczna muzyka. Tym razem z inicjatywy Seniorów została zorganizowana zabawa charytatywna, z której dochód przekazany został na rzecz ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

„Szlachetna Paczka” to jeden z największych projektów pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego Klub Złotego Wieku pragnie wesprzeć tak zacne przedsięwzięcie. Z pomocą Seniorom przyszedł Dyrektor CeSiR Marian Górski, który za symboliczną kwotę udostępnił sale balową i zaplecze kuchenne. Jak zwykle do tańca muzykę przygotował przyjaciel klubu Artur Drabik. Dzięki licznie przybyłym gościom cel został w pełni zrealizowany, a zebrane fundusze powędrują do najbardziej potrzebujących. Przy wsparciu Szlachetnej Paczki  jakaś najuboższa rodzina otrzyma pomoc i sygnał, że nie jest pozostawiona sama sobie w trudnej sytuacji życiowej.. Pomoc materialna jest ważna, ale samo spotkanie potrzebującego z drugim człowiekiem pozwoli odzyskać wiarę, że można poradzić sobie z trudnościami w życiu i stawić im czoła.

KZW – Zbigniew Sabała