VII Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego

497

W sobotę, 18 czerwca, na strzelnicy w Warce odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą – Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego. Była to 7 edycja tej cyklicznej imprezy sportowej, poświęconej pamięci wieloletniego Prezesa i Prezesa Honorowego Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju im. Piotra Wysockiego w Warce. Postać płk. Kossakowskiego, patrioty, działacza społecznego, lekarza pediatry, zapisała się na zawsze w historii Warki, powiatu grójeckiego ale także Jego rodzinnej miejscowości Modliborzyce na Lubelszczyźnie. Za swoją działalność na rzecz lokalnych społeczności uhonorowany przez lokalne władze tytułami: Honorowy Obywatel Warki, Honorowy Obywatel Modliborzyc oraz Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego. Odznaczany wielokrotnie przez władze Ligi Obrony Kraju i także przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Swoją obecnością i udziałem, memoriał uświetnili znamienici Goście. Pan ppłk. dr Sławomir Gaweł wykładowca z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie z Instytutu Nawigacji Zakład Geoinformacji i Meteorologii. W imieniu Zarządu Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Warce Pan pułkownik otrzymał List Dziękczynny za współpracę z klubem a w szczególności za przekazane klubowi opracowania historyczne dotyczące wyzwalania Ziemi Wareckiej spod hitlerowskiej okupacji, a także pierwszego lotu bojowego Odrodzonego Lotnictwa Polskiego w dniu 23 lipca 1944 roku w okolicach Warki. W skład delegaci z Dęblina wchodzili również Prezes Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego i jednocześnie Prezes  Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Pan płk. Mirosław Błażejczyk, a także Pan Romuald Witamborski przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej. Goście z Grójeckiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego przybyli z Prezesem Panem płk. Zbigniewem Piekarskim.

W zmaganiach uczestniczyło 48 osób. Bezkonkurencyjny w zmaganiach okazał się Romuald Witamborski z Dęblina, zwycięzca zarówno konkurencji strzelania z pistoletu małokalibrowego ( 86 pkt.) jak i z karabinu centralnego zapłonu ( 91 pkt.). Tym samym zwyciężył w dwuboju strzeleckim. Drugie miejsce w dwuboju przypadło Hubertowi Krupie (82 + 90 ), trzeci był Krzysztof Szymczak ( 81+ 90 ). Strzelający poza konkursem członkowie KŻR LOK w Warce – organizatorzy imprezy T. Orłowski i R. Kuśmierski osiągnęli odpowiednio wyniki: ( 88 + 91 pkt. ) oraz ( 89 + 88 pkt.). Trzech najlepszych zawodników w dwuboju odebrało wspaniałe puchary a w każdej konkurencji statuetki. Otrzymali również dyplomy. Trofea sportowe ufundowali: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju im. Piotra Wysockiego w Warce. To jednocześnie organizatorzy memoriału. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach i w dwuboju otrzymali nagrody rzeczowe.

Memoriał odbywa się pod patronatem Burmistrza Warki Pana Dariusza Gizki.

 

Zarząd KŻR LOK
im. P. Wysockiego