Zawody Strzeleckie o Puchar TYGRYSA Warka 2021

1219

W dniu 18 września na Strzelnicy Miejskiej w Warce już po raz trzeci rozegrane zostały Zawody Strzeleckie o Puchar „TYGRYSA”. W zawodach uczestniczyli byli antyterroryści policyjni. Organizatorami zawodów byli: Centrum Sportu i Rekreacji i Klub Żołnierzy Rezerwy, a patronat nad zawodami objął Burmistrz Warki Dariusz Gizka.

W zawodach uczestniczyło 35 byłych antyterrorystów m. in. były Dowódca Pododdziału Kontrterrorystycznego  Policji, profesor nauk społecznych, autor wielu książek o terroryzmie i walki z nim we współczesnym świecie – mł. insp. Kuba Jałoszyński. Wśród uczestników tego spotkania byli także antyterroryści którzy jako pierwsi w Polsce na wzór fińskiej jednostki antyterrorystycznej „Niedźwiedź” tworzyli Wydział Zabezpieczenia w Komendzie Stołecznej. W roku bieżącym właśnie mija 45 lat powstania tej jednostki. Obecnie posiada ona nazwę Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. Jubileusz ten zbiegł się z obchodami 700-lecia Warki i na spotkanie przybył obecny Zastępca Dowódcy CPK Policji „BOA” mł. insp. Krzysztof Sowiński. Na uroczystym spotkaniu mł. insp. Krzysztof Sowiński oraz mł. insp. Kuba Jałoszyński w imieniu zebranych wręczyli Panu Burmistrzowi Dariuszowi Gizce pamiątkową statuetkę antyterrorysty. Pani Wiceburmistrz Teresie Knyzio, Dyrektorowi CESiR w Warce Marianowi Górskiemu oraz Prezesowi KŻR w Warce Tadeuszowi Orłowskiemuwręczyli pamiątkowe deski z logo BOA.

W imieniu uczestników zawodów mł. insp. Krzysztof Sowiński, mł. insp. Kuba Jałoszyński oraz były funkcjonariusz BOA mł. insp. Andrzej Kuczyński wręczyli koordynatorowi tego spotkania, byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Warce nadkom. Krzysztofowi Wieczorkowi, który karierę policyjną rozpoczął kilkuletnim stażem w jednostce antyterrorystycznej, pamiątkową tablicę z okazji 45-lecia BOA i książkę autorstwa Kuby Jałoszyńskiego pod tytułem: „Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA”.

Burmistrz i zaproszeni goście obejrzeli prelekcję, poświęconą 45-leciu BOA, którą przeprowadził Kuba Jałoszyński, streścił opis najtrudniejszych i najpoważniejszych akcji tej jednostki, między innymi akcję w Magdalence, gdzie zginęło dwóch funkcjonariuszy BOA, a wielu z nich było rannych. Następnie delegacja z Zastępcą Dyrektora CPK Policji „BOA” mł. insp. Krzysztofem Sowińskim na czele udała się do Muzeum Pułaskiego w Warce, gdzie pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego z okazji 700- lecia Warki złożyli wieniec i oddali hołd wszystkim bohaterom miasta.

Następnie przeprowadzono konkurencje strzeleckie i wyłoniono najlepszych zawodników. Oto wyniki w Zawodach Strzeleckich o Puchar TYGRYSA:

Kategoria kobiet:
1 miejsce – Elżbieta GRYCUK, 2 miejsce – Urszula HYBIŃSKA 3 miejsce – Ewa POCHYLSKA

Kategoria mężczyzn:
1 miejsce – Mirosław FLORCZAK 2 miejsce – Jacek KUSTRA, 3 miejsce – Paweł ZBROJA.

Rozegrano również kategorię strzelania z kbkAK o Puchar Przewodniczącego IPA Regionu Uroczysko – Piechowice:
1 miejsce – Jerzy HYBIŃSKI, 2 miejsce – Sławomir JACKOWSKI, 3 miejsce – Piotr RĄCZKOWSKI.

Wszyscy sponsorzy, którzy pomogli w organizacji Zawodów o Puchar Tygrysa, a byli to: SILENT TECHNICAL, GUN-CENTER, ROSOMAK GUNS KIELCE, ŻÓŁTA MYJNIA WARSZAWA, ALFA GROUP, GRUPA ŻYWIEC, Grzegorz  Brzóskowski oraz sponsorzy, którzy ufundowali dodatkowe nagrody: M&P AlkoholeŚwiata, Przewodniczący IPA Centralnego Biura Śledczego Andrzej Kuczyński, Przewodniczący IPA Regionu Uroczysko-Piechowice Władysław Leszczyński oraz Marek Sarlej wraz z serdecznym podziękowaniem otrzymali pamiątkowe deski z okazji 45-lecia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego  Policji „BOA”.

IV edycję zawodów o Puchar TYGRYSA zaplanowano na czerwiec 2022 r.